EEN GOEDE BASIS

Groentuh is een 2-jarig programma voor het basisonderwijs, waarbij het leren kweken en eten van verse groente centraal staan. Dat is hard nodig want kinderen zitten volgens de Voedselconsumptiepeiling fors onder de aanbevolen hoeveelheid inname van groente per dag (4-8 jaar 100-150 gram, 9-12 jaar 150-200 gram, richtlijnen Voedingscentrum). Er wordt niet voor niks zoveel aandacht besteed aan de inname van groente. Er zitten vele vitamines, mineralen en andere stoffen in die verder nergens voldoende in voorkomen, ook niet in fruit. Met gezond eten en een goede eetopvoeding leg je een goede basis voor een gezond gewicht. 

Bij Groentuh vergroen(t)en wij een deel van het bestaande schoolplein (max. een are, 100M2) met houten moestuinbakken, natuurlijke elementen en het planten van een uitgebalanceerde mix van eetbaar groen. De aanleg van Groentuh doen we in 3 dagen en daarbij helpen de kinderen mee. Tijdens de duur van het programma krijgen scholen jaarlijks 2 keer ondersteuning van de hovenier op het gebied van beheer en onderhoud. En wellicht is realisatie van de plek tevens de eerste stap richting verdere vergroening van het schoolplein.
Groentuh heeft een educatief programma vol uitdagende activiteiten die op de plek uitgevoerd worden. Dit kan of door docenten gedaan (middels een train-de-traniner-training) worden of door de mensen van Groentuh: de Groentuhmannen of Groentuhvrouwen. In het programma leren kinderen over het kweken van verse groenten en aanverwante onderwerpen uit de natuur op basis van de principes van onderzoekend leren. In het educatieve pakket zitten alle materialen die nodig zijn om het programma uit te voeren, geleverd in Groentuhkisten: zadenpakketjes, schepjes, loep-potjes, Groentuhdiploma’s, boekje over hoe te zaaien en kweken, vogelnetjes, kweekkasje, zakmessen, kookspullen etc.
Als laatste wordt een deel van de plek bijvriendelijk ingericht met beplanting waar de bij blij van wordt. De bij heeft het zwaar en is een onmisbare schakel in het bestuiven van de groentes.

Zo leggen we met Groentuh een goede basis voor een gezond gewicht, een groen plein en kennis van de natuur.
Kortom buiten, gewoon en lekker!

GROENTE KWEKEN

Moestuinieren- Square Foot Gardening

Bij Groentuh moestuinieren wij volgens de methode van Square Foot Gardening. Deze is ontwikkeld rond 1980 ontwikkeld door Mel Bartelomew, waarbij het gebruik van zo min mogelijk zaden, tuingrond, water en relatief eenvoudig onderhoud de belangrijkste uitgangspunten zijn. Onze moestuinen van 130 cm bij 130 cm (een square foot) zijn gemaakt van onbehandeld eiken hout, afgewerkt met RVS en met een bodem van antiworteldoek. Ze worden gevuld met bio-moestuingrond en hebben 16 vakken. In ieder vakje (30cm bij 30cm) wordt een groente gekweekt. Gedurende het programma ontvangen deelnemers jaarlijks zadenpakketjes per post. Er is een strak zaaischema waarbij we 1,4,9 of 16 zaden zaaien (afhankelijk van welke soort groente) in een vak. Uit het ene zaadje groeit een veel grotere plant dan uit het andere zaadje. Een maiszaadje levert een bijvoorbeeld veel grotere plant op dan de plant uit een radijszaadje.
De start van het programma krijgt de school ook diverse moestuinmaterialen zoals schepjes, vogelnet, kweekkasjes, bamboestokken, steeketiketten etc.
Door deze sterk vereenvoudigde en overzichtelijke methode is moestuinieren voor iedereen een leuke uitdaging met een grote kans op succes en zelf gekweekte, verse groenten!

Wat levert het op?
1. Proeven van en leren over gezonde voeding
2. Leren kweken van verse groente.
3. Leren samenwerken.
4. Promoten van gezonde voeding.
5. Leren welke moeite je moet doen om iets te kweken/laten groeien.

OP HET SCHOOLPLEIN
Klein beginnen

Rondom de moestuinen vergroenen wij een deel van het schoolplein door middel van aanleg van natuurlijke elementen (buitenleslokaal van stammen, houtstapel voor kleine beestjes, houtsnipper-paden, hoogteverschil, wilgenhut, stapelmuur etc.) en een uitgekiende mix aan beplanting. Deze beplanting (niet giftig) is zowel eetbaar en aantrekkelijk voor kleine beestjes en insecten. Beiden zijn onmisbaar voor een goed bodemleven en het bestuiven van gewassen. De grootte en ligging van de plek wordt bepaald in overleg met de school en leerlingen, waarbij wij een maximale afmeting van 1 are (100 m2) aanhouden. Tot deze grootte blijft onderhoud en beheer door de school hanteerbaar en overzichtelijk. Ons streven is dat de plek zoveel mogelijk biodiversiteit stimuleert en 'zelf-organiserend' is: de natuur haar werk laten doen. Ons motto: begin klein, oogst succes en dan uitbouwen en mogelijk verdere vergroen(t)ing van het schoolplein.

Een kring van boomstammen is een prima buitenleslokaal waar kinderen al dan niet met een docent in een groene omgeving aan de slag kunnen gaan.

Gedurende de twee jaar komt de hovenier van Groentuh 4 keer langs voor onderhoud, beheer en antwoorden op vragen.

Voorbeeld ontwerp

Onderdelen:
Wilgenhut (circa 5m2)
2 Moestuinbakken (circa 5m2)
3 Houtstapels voor insecten (circa 3m2)
Buitenleslokaal (circa 20m2)
Pergola met klimplanten
Stapelmuur van hergebruikte tegels (circa 3m2)
Beplanting (circa 30m2
Houtsnippers (circa 34m2)

 

 

 

BUITEN-GEWOON LEREN
Educatief programma

Het educatief programma van Groentuh bestaat uit opzichzelfstaande natuuractiviteiten voor het basisonderwijs die eenvoudig uit te voeren zijn op de plek. Kinderen ontdekken spelenderwijs hoe vernuftig de natuur is en hoe je groente kweekt: door kleine ontdekkingen maken we de wereld groter. Alle natuuractiviteiten zijn kort en bondig beschreven met een korte inleiding, uitleg activiteit/instructie en vragen die relevant zijn bij het onderwerp. De kinderen gaan zelfstandig aan het werk en leren voornamelijk door te doen en ervaren. Afsluitend worden in het buitenleslokaal de inzichten gedeeld die de kinderen hebben opgedaan en altijd wordt groente geproefd.

De belangrijkste doelen van het educatief programma zijn het leren eten van verse groente en aanwakkeren van natuurplezier door middel van ontdekkend leren mét instructie.

Kinderen oefenen:
1. organiseren: weten waarmee en wanneer je moet beginnen;
2. plannen en prioriteiten stellen: bedenken hoe je de activiteiten aanpakt;
3. tijdmanagement: inschatten hoeveel tijd een taak kost en efficiënt met je tijd kunnen omgaan.
4. feedback: een stap terug kunnen gaan in je handelen en terugkijken. Leren na denken over je keuzes, acties, gedachten en gevolgen.

De docent/begeleider heeft de rol om leerlingen te ondersteunen, individuele uitleg te geven, groente uit te delen, vragen te stellen, oplossingsrichtingen aan te dragen, de sfeer in de groep te scannen en in de gaten te houden wie wat nodig heeft.

In het programma komen onder andere de volgende thema’s aan bod:
Zaden;
Insecten;
Kleine beestjes en bodemleven;
Water;
Licht;
Kruiden;
Groenten: mais, erwten etc. ;
Bijen.

Tijdens een train-de-trainer-training maken we docenten wegwijs in het programma en de methode van moestuinieren, zodat zij in staat zijn om het programma zelfstandig uit te voeren. Mocht een school toch behoefte hebben aan externe ondersteuning om het programma uit te voeren, maken wij in overleg een passend aanbod (meerprijs).

De materialen de, die nodig zijn om de activiteiten uit te voeren, worden geleverd in Groentuhkistjes. Zo heeft de school alles bij de hand en beschikbaar om aan de slag te gaan. De kistjes hebben de volgende inhoud:
a. diverse moestuinmaterialen: schepjes, netjes, bamboestokken, kweekkasjes, steeklabels, handleiding, zadenpakketjes, gietertjes, plantenspuiten, groentuhkaartjes (beloning als kinderen een groente hebben geproefd);

b. materialen voor de activiteiten: loeppotjes, vergrootglazen, zakmessen, snijplankjes, kookgerei, boekje met uitwerking van de activiteiten;

 

Quote school Rotterdam:
'Zelf dingen in de natuur vinden in plaats van op bladzijde 5 in je boek'

 

GELD LATEN GROEIEN?! 
Kosten

Groentuh kost geld en dat geld groeit niet aan bomen. Helaas. Maar we kunnen wel helpen om een deel (hoe klein of groot) van het benodigd kapitaal te laten groeien. Dat doen wij door middel van de fundings-actie Groentuhkrassen. Groentuhkrassen organiseert de school met ondersteuning van Groentuh.
Hoe werkt het?
Alle kinderen krijgen een kraskaart (met een totaalwaarde van 15 euro) mee naar huis met daarop de uitleg van Groentuh en 16 vakjes om open te krassen. Onder ieder vakje zit een groente. Kinderen vragen in hun naaste omgeving mensen of zij 1 of meerdere vakjes willen open krassen. Onder de kraslaag verschijnt een groente en die groente heeft een waarde variërend van 0,50 euro tot 2,50 euro. Dat bedrag ‘betalen’ mensen aan het kind. 

   


Quote kind (9 jaar):
'Natuur is leuker dan de ipad meester!'

Team Groentuh

TEAM GROENTUH 

1. Stefan van der Worm, Stichting BuurtLAB & Ravottuh. Stefan heeft ruime ervaring in het onderwijs (was vroeger zelf meester in de Tarwewijk, Rotterdam), natuur & milieu-educatie (NME Rotterdam).
Web: www.buurtlab.nl

 

2. Corstian van Buren, de Stadstuinman. De Stadstuinman ontwerpt, legt tuinen, natuurlijke speelplekken en groene schoolpleinen aan. Hij doet dit ook voor Ravottuh. 
Web: www.destadstuinman.nl

 

3. Edward Boele, BuurtLAB. Edward werkt zijn gehele carrière voor en met jeugd in buurten van Rotterdam. Ontwikkelen, bedenken en uitvoeren van (nieuwe) concepten doet hij momenteel als directeur van Stichting BuurtLAB. De Smakelijke Moestuinen is 1 van de concepten waarmee BuurtLAB nu zelfs landelijk de boer op gaat.
Web: www.buurtlab.nl